Orgbrain Styreportal

Bakgrunn

Orgbrain er neste generasjons styre- og generalforsamlingsportal som gir deg alt du trenger for å organisere og holde orden på de sentrale prosessene. Ved bruk av ekspertsystem hjelper portalen til med å overholde lovpålagte krav og etterlevelse av styrets plikter.

Vi har designet styreportalen for Orgbrain. På grunn av portalens kompleksitet, ble det stilt høye krav til et rent, ryddig og intuitivt design som skal gjøre det enkelt for styremedlemmene å finne frem og ha oversikt over sin kalender og sine møter, og oppfølging rundt disse. Ettersom portalen tilbyr en rekke hjelpemidler for å forenkle styrehverdagen, var det mange elementer som skulle settes sammen til én helhetlig løsning som både appellerer til brukeren estetisk, og gir en god og dynamisk brukeropplevelse. Drag & drop-funksjon for å legge til punkter fra det store biblioteket med agendapunkter, eller mulighet for å åpne og lukke de forskjellige elementene under hvert møte, er eksempler på dette. Det er også lagt til rette for blant annet innkalling til møter, bruk av videokonferanse, stemmegiving, sikker lagring av dokumenter og e-poster, oppfølging av vedtak samt signering med BankID.

Design Team

Kaj Standal Clausen, Jørgen Korneliussen og Eli Renate Bye Sørensen

Programmering

Orgbrain AS og Fintech Neo AS

Related Works