Canon Information Management Web

Canon Information Management web

BAKGRUNN

Canon Information Management er verktøy, prosesser og løsninger for å håndtere informasjon på en sikker og effektiv måte. IM-løsninger skal fjerne manuelle, tungvinte prosesser og automatisere og digitalisere informasjonsflyten.

Vi utviklet nettsider for å presentere Information Management for Canons kunder.

Redaksjonelt:

Canon Norge ved Svein-Erik Myhr

Design:

Jørgen Korneliussen, Kaj Standal Clausen.

Programmering:

Siteman og Hemen Nabi.

Related Works