Infografikk – Centre For Advanced Study

Centre for Advanced Study illustrasjoner Brandstasjonen

Bakgrunn

Vi har utviklet en egen infografikk-stil for Centre for Advanced Study (CAS). CAS er en internasjonal og interdisiplinær forskningsinstitusjon. Formålet var å forenkle og tydeliggjøre CAS konseptet, opptaksprosessen og lignende.

Konsept og uttegning:

Eli Renate Bye Sørensen og Kaj Standal Clausen

Related Works