Petrus Media – Identitet

Petrus Media identitet - Brandstasjonen

Bakgrunn

Vi har utarbeidet fullstendig profil for Fintech Neo. Profilen omfatter logo, webside og grafisk materiell. Fintech Neo leverer en rekke brukervennlige, digitale løsninger til sine kunder.

DESIGN:

Hemen Nabi, Eli Renate Bye Sørensen og Kaj Standal Clausen

Related Works