Det Norske Videnskaps-Akademi – Visuell identitet

Det Norske Videnskaps-Akademi Profilmanual

Bakgrunn

Det Norske Videnskaps-Akademi ble stiftet i 1857, og er en frittstående, landsomfattende organisasjon som omfatter alle vitenskapelige disipliner. DNVA ønsket å modernisere sitt visuelle uttrykk basert på sin tradisjon og historie.

En oppdatering av profilen trengte etter vår mening et samtidig uttrykk med linjer fremover i tid. Vitenskap er et moderne prosjekt hvor ny kunnskap og nye metoder utvikles kontinuerlig. Samtidig ønsket DNVA å beholde seglet som element for å vise kontinuiteten i organisasjonen.

Vi oppdaterte seglet ved å forenkle elementene og kombinerte det med fonten "Titillium".

Den nye profilen skulle kunne gi rom for å vise mangfoldet i det vitenskapelige prosjektet. Det måtte altså være mulig å vise/antyde et stort spekter av fagdisipliner med forskjellig innhold og visuelle behov samtidig som man hadde et tydelig rammeverk som ivaretok DNVAs identitet.

Dette ble løst ved å benytte fargeflater og «overlays» for å gjøre illustrasjoner og bilder profilbærende og forbedre teknisk og estetisk kvalitet.

Design Team

Kaj Standal Clausen, Eli Renate Bye Sørensen og Jørgen Korneliussen.

PROGRAMMERING

Fintech Neo AS

Related Works