Canon Culture Audit brosjyre

Bakgrunn

Canon Norge scorer jevnlig høyt på Great Place to Work kåringene. En viktig del av dokumentasjonen som må på plass er Culture Audit. En 80 siders brosjyre som forteller om Canons bedriftskultur

Design

Kaj Standal Clausen

Foto

Aldona Pivoriene

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin