bo_komfy

Bakgrunn

bo_komfy er en profesjonell eiendomsforvalter som tilbyr en rekke tjenester for å kunne håndtere alle små og store detaljer innen utleie av bolig, leiligheter, hybler og rom på vegne av gårdeiere. Brandstasjonen har laget nettsidene.

Design Team

Kaj Standal Clausen og Jørgen Korneliussen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Oslo Kammermusikkfestival

Bakgrunn

I 1989 åpnet Arve Tellefsen dørene til Norges første kammermusikkfestival. Tellefsens visjon var å vise kammermusikkens mangfold og bringe musikken ut til et større publikum enn den tradisjonelt hadde hatt i Norge til da. Festivalen har gjennom årene etablert seg som en viktig og populær aktør i norsk musikkliv, både for musikere og publikum.

Arbeidet er utført for Aase Bie Design

Design Team

Aase Bie og Kaj Standal Clausen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Canon Culture Audit brosjyre

Bakgrunn

Canon Norge scorer jevnlig høyt på Great Place to Work kåringene. En viktig del av dokumentasjonen som må på plass er Culture Audit. En 80 siders brosjyre som forteller om Canons bedriftskultur

Design

Kaj Standal Clausen

Foto

Aldona Pivoriene

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Oslo Kaffe. Profil

Bakgrunn

Oslo Kaffe er et nystartet selskap som har som målsetting å levere den beste kaffe til kontoret. De har tro på at kombinasjonen av utsøkte kaffebønner fra Bergstrands Kafferosteri, unike kvalitetsmaskiner fra Etna og deres unike servicekonsept er det som skal til for å lykkes. Vi har laget en profil som både er klassisk og moderne. Kaffe er tradisjon, og designet må reflektere dette samtidig som det er tydelig at dette er et moderne selskap.

Design Team

Kaj Standal Clausen og Eli Renate Bye Sørensen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

North Personnel – Websider

Bakgrunn

North Personnel er et bemanningsbyrå som tilbyr rekruttering, og bemanningstjenester til bedrifter i ulike størrelser. De har spesialisert seg på å rekruttere til Bygg og anleggsbransjen og Tech- og IT. Deres mål er å sikre sine oppdragsgivere stabilt, kompetent og engasjert personale.

North Personnel ønsket en ny webside og en oppdatert profil. Vi har redesignet logoen og laget en ny profil inspirert av nordlyset. Den nye profilen gjør det enklere å posisjonere seg i rekrutterings – og bemanningsmarkedet, og skiller seg ut ved hjelp av klare farger og naturfotografier av høy kvalitet. Nøkkelordene vi arbeidet ut fra var personlig - stabilt - kompetent - engasjert.

Den nye profilen er inkorporert på den nye websiden. Målet for websiden var at den skulle være oversiktlig og enkel å bruke, både for oppdragsgivere og arbeidssøkere.

Design Team

Kaj Standal Clausen, Jørgen Korneliussen og Eli Renate Bye Sørensen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Orgbrain Styreportal

Bakgrunn

Orgbrain er neste generasjons styre- og generalforsamlingsportal som gir deg alt du trenger for å organisere og holde orden på de sentrale prosessene. Ved bruk av ekspertsystem hjelper portalen til med å overholde lovpålagte krav og etterlevelse av styrets plikter.

Vi har designet styreportalen for Orgbrain. På grunn av portalens kompleksitet, ble det stilt høye krav til et rent, ryddig og intuitivt design som skal gjøre det enkelt for styremedlemmene å finne frem og ha oversikt over sin kalender og sine møter, og oppfølging rundt disse. Ettersom portalen tilbyr en rekke hjelpemidler for å forenkle styrehverdagen, var det mange elementer som skulle settes sammen til én helhetlig løsning som både appellerer til brukeren estetisk, og gir en god og dynamisk brukeropplevelse. Drag & drop-funksjon for å legge til punkter fra det store biblioteket med agendapunkter, eller mulighet for å åpne og lukke de forskjellige elementene under hvert møte, er eksempler på dette. Det er også lagt til rette for blant annet innkalling til møter, bruk av videokonferanse, stemmegiving, sikker lagring av dokumenter og e-poster, oppfølging av vedtak samt signering med BankID.

Design Team

Kaj Standal Clausen, Jørgen Korneliussen og Eli Renate Bye Sørensen

Programmering

Orgbrain AS og Fintech Neo AS

Target.online – Identitetsdesign & Web

BAKGRUNN

Target.online er en tjeneste fra Heidrun Folkefinansiering AS, som har spisskompetanse på eiendomsutvikling og finansiering av eiendomsprosjekt. Deres mål er å gjøre Target til den foretrukne crowdfundingplattformen for eiendom. Selskapet venter på konsesjon fra Finanstilsynet og regner med å lansere tjenesten innen kort tid.

BRANDstasjonen har utviklet logo og profil for selskapet. Vi har også designet nettsider. Her har vi spesialtegnet ikoner og illustrasjoner og levert illustrasjoner til animasjon.

Design-Team

Kaj Standal Clausen og Jørgen Korneliussen.

Programmering

Fintech Neo AS

Norquant – Websider

Bakgrunn

Norquant er et nyopprettet selskap som bistår family offices og andre investeringsselskaper med å nå sine investeringsmål. Basert på kundenes krav og ønsker hjelper Norquant med utviklingen, implementeringen og eksekveringen av en profesjonell, forskningsbasert og transparent strategi.

Brandstasjonen har gått inn for å designe et moderne nettsted som gir assosiasjoner til teknologi og finans. Vi har spesiallaget en egen video for selskapet som fungerer som toppbanner. Vi har også spesialtegnet ikoner i tråd med Norquants profil.

NorQuant analyserer over 10.000 aksjer, indekser og råvarer ved bruk av faktoranalyse. De legger ut en forenklet oversikt over resultatene på sin hjemmeside som oppdateres daglig. Brandstasjonen har impementert aksjerangeringen på en brukervennlig måte for desktop og mobil.

Design Team

Kaj Standal Clausen og Jørgen Korneliussen.

Programmering

Fintech Neo AS

Det Norske Videnskaps-Akademi – Visuell identitet

Det Norske Videnskaps-Akademi Profilmanual

Bakgrunn

Det Norske Videnskaps-Akademi ble stiftet i 1857, og er en frittstående, landsomfattende organisasjon som omfatter alle vitenskapelige disipliner. DNVA ønsket å modernisere sitt visuelle uttrykk basert på sin tradisjon og historie.

En oppdatering av profilen trengte etter vår mening et samtidig uttrykk med linjer fremover i tid. Vitenskap er et moderne prosjekt hvor ny kunnskap og nye metoder utvikles kontinuerlig. Samtidig ønsket DNVA å beholde seglet som element for å vise kontinuiteten i organisasjonen.

Vi oppdaterte seglet ved å forenkle elementene og kombinerte det med fonten "Titillium".

Den nye profilen skulle kunne gi rom for å vise mangfoldet i det vitenskapelige prosjektet. Det måtte altså være mulig å vise/antyde et stort spekter av fagdisipliner med forskjellig innhold og visuelle behov samtidig som man hadde et tydelig rammeverk som ivaretok DNVAs identitet.

Dette ble løst ved å benytte fargeflater og «overlays» for å gjøre illustrasjoner og bilder profilbærende og forbedre teknisk og estetisk kvalitet.

Design Team

Kaj Standal Clausen, Eli Renate Bye Sørensen og Jørgen Korneliussen.

PROGRAMMERING

Fintech Neo AS

Orgbrain – Visuell identitet

branding_orgbrain

Bakgrunn

Orgbrain er en online portal som hjelper styret å ha løpende kontroll på alle viktige prosesser de er ansvarlige for. Vi har laget logo og profil og har designet websider for selskapet.

Design Team

Kaj Standal Clausen, Eli Renate Bye Sørensen og Jørgen Korneliussen.

Webutvikling

Marianne Hval